WORLD IPv6 LAUNCH DAY is 6 June 2012 – The Future is Forever

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, LEX MEDIA CONCEPTS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. LEX MEDIA CONCEPTS SRL este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 18557.

Scopul colectarii datelor: identificarea clientului si emiterea documentelor fiscale, furnizarea serviciilor si produselor conform ofertei curente, precum si inregistrarea domeniilor web in numele si conform comenzilor clientilor.

Sunteti obligat(a) sa furnizati aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate, ori pentru inregistrarea domeniilor pe numele dvs (in calitate de client). Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii serviciului sau produsului, ori inregistrarea domeniilor comandate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si, dupa caz, sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritatile nationale/europene/mondiale de inregistrare/administrare a domeniilor web sau partenerilor acestora (ROTLD, EURid, Directi).

Orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la info@lexmedia.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor fi transferate in strainatate, Canada si Marea Britanie, in vederea inregistrarii domeniilor intermationale (daca este cazul).

Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorect inregistrate in contul client sau s-au modifit intre timp, aveti obligatia de a ne informa cat mai curand posibil. Acest lucru va garanta functionarea neintrerupta a serviciilor contractate si emiterea documentelor fiscale conform cu legislatia in vigoare.

Protectia datelor cu caracter personal

Cine prelucreaza datele

LEX Media Concepts SRL, denumita in continuare LMC, este operator de date cu caracter personal si prelucreaza date personale in conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI.

LMC poate fi contactata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal folosind datele de contact de mai jos:
Bd. Iuliu Maniu nr. 57
bl. OD16, sc. E, ap. 184
Sector 6, 061081, Bucuresti
Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40/23444/2007
C.U.I.: RO22925776
Email: contact@lexmedia.ro

Orice cerere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie sa contina toate datele relevante de identificare ale solicitantului. Cererile anonime sau in numele unei alte persoane NU vor fi luate in considerare!

Colectarea si prelucrarea datelor

LMC colecteaza datele oferite de vizitatorii site-ul www.lexmedia.ro prin plasarea de comenzi, transmiterea de cereri pe email sau telefonic. Datele colectate pot include, dar nu se limiteaza la, nume si prenume, adresa, numar de telefon, email si orice alte date personale comunicate.

Datele sunt prelucrate strict pentru oferirea serviciilor noastre si, ocazional, pentru a anunta noutati catre acele entitati ce si-au exprimat interesul in acest sens. Informarile cu privire la starea serviciilor si fiscalitate vor fi mereu transmise.

Dezvaluirea datelor catre terti

LMC nu dezvaluie datele personale colectate catre terti, cu exceptia prevederilor legale in vigoare si a obligatiilor legale pe care le are, respectiv organelor de control si supraveghere ale statului.

Pastrarea datelor

LMC pastreaza datele cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru ideplinirea obligatiilor pentru care au fost colectate. In general, datele sunt pastrate 3 ani de la data incheierii raportului contractual. Anumite date cu caracter personal pot fi pastrate peste aceasta perioada, conform legislatiei sau din interes legitim.

Drepturile persoanei vizate

Conform legislatiei in vigoare, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi:

1) Dreptul de acces
Puteti cere confirmarea prelucrarii datelor dumneavoastra, precum si informatii privind specificul prelucrarii.

2) Dreptul de corectie
Puteti solicita, atunci cand este cazul, actualizarea datelor dumneavoastra personale sau, dupa caz, completarea acestora. Va rugam sa retineti ca este obligatia dumneavoastra sa ne anuntati oricand datele personale se modifica.

3) Dreptul de a fi uitat
Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra atunci cand (a) scopul pentru care au fost colectate nu mai este relevant, (b) va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acestora si nu mai pot fi prelucrate din alte temeiuri legale, (c) considerati ca datele sunt prelucrate contrar legislatiei, (d) datele trebuie sterse conform legislatiei.

4) Retragerea consimtamantului
Puteti, in orice moment si din orice motiv, sa va retrageti consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale. De asemenea, puteti, in corice moment, sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale in scop de marketing. Puteti sa va opuneti si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al LMC, caz in care cerererea va fi analizata specific cazului dumneavoastra.

5) Restrictionarea
Puteti, in anumite conditii, sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale.

6) Dreptul la portabilitatea datelor
Puteti sa solicitati, in cazul prelucrarii datele prin mijloace electronice, si in conditiile legislatiei in vigoare, sa va furnizam datele intr-o forma structurata care poate fi citita in mod automat. Datele pot fi transmise unei terte entitati, daca solicitati acest lucru, doar daca este posibil din punct de vedere tehnic.

7) Dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere
Aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considerati ca drepturile dumneavoastra au fost incalcare. Va puteti adresa la:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Sector 1, Bucuresti.
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Alte detalii relevante

Cunoasterea si respectarea legislatiei din tara de resedinta, este o obligatie fundamentala a fiecarui cetatean. Textul integral al REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), poate fi accesat aici: EUR-LEX.